Other services

Other services
Currency exchange

Голомт банкны валют арилжааны тэргүүн зорилго бол харилцагчийн валют арилжааны хэрэгцээг зах зээлийн сайн ханшаар түргэн шуурхай гүйцэтгэхэд оршино. Манай банк нь валют арилжааг дотоодын болон олон улсын зах зээл дээр идэвхитэй хийдэг бөгөөд арилжааны эргэлтийн хэмжээ, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрүүлж буй байдал, харилцагчдад түгээдэг мэдээ мэдээллийн хэмжээ зэргээрээ дотоодын банкуудыг тэргүүлэх байр суурьтай ажиллаж байна. Цаашдаа ч харилцагчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг шинээр санаачилж ажиллах болно.

More
Invoice service

Golomt bank offers invoice payment service which automatically executes payment based on agreement made between bank and customer.

More
Cash collection service

We collect your bulk cash directly from your branch, office or shop safely and securely, according to an agreement which specifies the schedule and route.

More
Information and Reference service

We will issue your account statements according to your selected period.

More
REPORT PHISHING
More